"Labe i Wspólnicy" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów została zawiązana w formie spółki cywilnej w 1996 roku, a następnie w 2005 roku przekształcona w spółkę jawną. Jej wspólnikami są adwokat Krzysztof Labe, radca prawny Andrzej Rysiak, radca prawny Katarzyna Michalik-Studnicka i adwokat Mirosław Wójcik.

Radcowie prawni Katarzyna Michalik-Studnicka i Andrzej Rysiak współpracując z adwokatem Krzysztofem Labe począwszy od lat 90-tych, mieli okazję wypracować wzory i metody współpracy w ramach kancelarii. Lata wspólnej pracy zaowocowały decyzją o utworzeniu spółki, która w swojej działalności tworzy model nowoczesnej kancelarii prawnej. Adwokat Mirosław Wójcik rozpoczął współpracę z Kancelarią w roku 2001.

Kancelaria jest stowarzyszona w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie, a adwokat Krzysztof Labe jest jej Wice-Prezesem. Adwokat Krzysztof Labe oraz radcowie prawni Katarzyna Michalik-Studnicka i Andrzej Rysiak są arbitrami w Stałym Sądzie Polubownym działającym przy tejże Izbie. Adwokat Mirosław Wójcik współpracuje z Wiadomościami Gospodarczymi wydawanymi przez Izbę i jest autorem wielu publikacji prawnych zamieszczanych w Wiadomościach Gospodarczych.

© 2006-2010 Labe i Wspólnicy

CmsNET ver: 2.2.3818.36103, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry