Prawo handlowe i gospodarcze

Nieruchomości i prawo cywilne

Prawo podatkowe i karnoskarbowe

Zastępstwo procesowe

Prawo pracy i ubezpieczeń

Prawo własności intelektualnej

Prawo zamówień publicznych

Prawo handlowe i gospodarcze

Zajmujemy się obsługą prawną spółek prawa handlowego i cywilnego, innych podmiotów instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; obsługą organów i wspólników spółek prawa handlowego, spółek prawa cywilnego i innych podmiotów instytucjonalnych; opracowujemy projekty umów i innych aktów dla potrzeb spółek prawa handlowego i cywilnego innych podmiotów instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; opracowywaniem projektów umów i innych aktów dla potrzeb organów i wspólników spółek prawa handlowego, spółek prawa cywilnego i innych podmiotów instytucjonalnych; świadczy doradztwo prawne w zakresie tworzenia, funkcjonowania i likwidacji spółek prawa handlowego i cywilnego, innych podmiotów instytucjonalnych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne; reprezentujemy spółki prawa handlowego i cywilnego, inne podmioty instytucjonalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach rejestrowych; opracowujemy dokumentację niezbędną do prowadzenia postępowań rejestrowych; reprezentujemy organy i wspólników spółek prawa handlowego i cywilnego oraz inne podmioty instytucjonalne w postępowaniach sądowych, w tym zakresie sporów ze spółkami prawa handlowego i cywilnego.

wróć ^

Nieruchomości i prawo cywilne

Świadczymy doradztwo cywilne i administracyjne w zakresie procesów inwestycyjnych; badamy i analizujemy zapisy ksiąg wieczystych; analizujemy, negocjujemy oraz przygotowujemy projekty umów, porozumień, ugód, itp.; reprezentujemy Klientów w postępowaniach o udzielenie pozwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia inwestycji, użytkowania obiektu, jak również w postępowaniach o ich wzruszenie; doradzamy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy inwestorami, wykonawcami inwestycji, developerami i ich klientami; doradzamy w zakresie reprywatyzacji majątku; świadczymy usługi zastępstwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie reprywatyzacji majątku, uzyskania rekompensat lub odszkodowań i wpisów do ksiąg wieczystych.

wróć ^

Prawo podatkowe i karnoskarbowe

Doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji cywilnych i gospodarczych; sporządzamy opinie prawne i udzielamy porad prawnych w zakresie zagadnień prawopodatkowych i karnoskarbowych; reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed organami podatkowymi i skarbowymi, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

wróć ^

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych cywilnych i gospodarczych na wszystkich ich etapach, w tym także przed Sądem Najwyższym; reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, sądowoadministracyjnych we wszystkich instancjach oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

wróć ^

Prawo pracy i ubezpieczeń

Analizujemy, opracowujemy i opiniujemy projekty umów, regulaminów i innych aktów z zakresu prawa pracy; reprezentujemy Klientów w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

wróć ^

Prawo własności intelektualnej

Analizujemy, opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umowy licencyjne; świadczymy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych dotyczących majątkowych i osobistych praw autorskich.

wróć ^

Prawo zamówień publicznych

Przygotowujemy opinie prawne w zakresie zagadnień prawnych dotyczących zamówień publicznych; reprezentujemy Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w tym przed Zespołami Arbitrów oraz sądami.

wróć ^

© 2006-2010 Labe i Wspólnicy

CmsNET ver: 2.2.3818.36103, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry