adwokat Krzysztof Labe

radca prawny Katarzyna Michalik-Studnicka

radca prawny Andrzej Rysiak

adwokat Mirosław Wójcik

adwokat Krzysztof Labe

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując w 1979 roku dyplom magistra administracji, a w 1980 roku dyplom magistra prawa; ukończył aplikacje sędziowską i adwokacką w Krakowie uzyskując w 1984 roku wpis na listę adwokatów w Krakowie po egzaminie adwokackim zdanym z najlepszą lokatą; w latach 1984-1989 adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Krakowie, w latach 1989-1995 adwokat w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, w latach 1992-1994 współzałożyciel i wspólnik w Zastępstwo i Doradztwo Prawno-Gospodarcze, Kancelaria Adwokacka "PACTUM"; w 1995 roku współzałożyciel i wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Kubas i Labe s.c., w latach 1995-1996 adwokat w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, od 1996 roku współzałożyciel i wspólnik w "Labe i Wspólnicy" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna w Krakowie, od 2000 roku stały arbiter Sądu Polubownego działającego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, od 2005 roku do marca 2009 roku Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 2004 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej srebrnym krzyżem za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości i działalność społeczną, w 2009 roku złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz samorządu gospodarczego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, w tym osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa obrotu gospodarczego oraz procesów cywilnych i postępowań administracyjnych, m.in. spraw reprywatyzacyjnych, włada językiem angielskim.

Kontakt: krzysztof.labe@labe.wspolnicy.com

wróć ^

radca prawny Katarzyna Michalik-Studnicka

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując w 1995 roku dyplom magistra prawa; ukończyła aplikację radcowską w Krakowie uzyskując w 2000 roku wpis na listę radców prawnych w Krakowie; w latach 1996-1999 aplikant radcowski i stały współpracownik adwokata Krzysztofa Labe w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej; od 2000 roku wspólnik w "Labe i Wspólnicy" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna w Krakowie; od 2000 roku stały arbiter Sądu Polubownego działającego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie; w roku 2005 ukończyła Studium Prawa Europejskiego na kierunku Gospodarka.

Specjalizuje się w obsłudze prawno-podatkowej i prawno-finansowej przedsiębiorców i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym osób fizycznych. Doradza w bieżącej działalności firmom społecznym (zakładom pracy chronionej, zakładom aktywności zawodowej), fundacjom i stowarzyszeniom. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie prawa obrotu gospodarczego, prawa spółek handlowych i postępowań rejestrowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kontroli podatkowej i finansowej, postępowań administracyjnych, prawa podatkowego i postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych w zakresie spraw prawno-podatkowych i prawno-finansowych, włada językiem angielskim.

Kontakt: katarzyna.michalik@labe.wspolnicy.com

wróć ^

radca prawny Andrzej Rysiak

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując w 1992 roku dyplom magistra prawa oraz w Bologna Center, The Johns Hopkins University, the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) w Bolonii (Włochy) w 1991 roku uzyskując dyplom studiów międzynarodowych; absolwent Summer Course of English Legal Methods, Sydney Sussex College, Cambridge University (Wielka Brytania); ukończył aplikację radcowską w Krakowie uzyskując w 1996 roku wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym; w latach 1993-1996 aplikant radcowski i stały współpracownik adwokata Krzysztofa Labe w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej oraz w Kancelarii Adwokackiej Kubas i Labe s.c.; od 1996 roku wspólnik w "Labe i Wspólnicy" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna w Krakowie; od 2000 roku stały arbiter Sądu Polubownego działającego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, w tym osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa obrotu gospodarczego i prawa cywilnego oraz postępowań sądowych; włada językiem angielskim.

Kontakt: andrzej.rysiak@labe.wspolnicy.com

wróć ^

adwokat Mirosław Wójcik

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując w 2001 r. dyplom magistra prawa; w 2000 roku ukończył na Uniwersytecie w Tilburgu, Holandii kurs prawa międzynarodowego, w ramach którego złożył egzaminy z przedmiotów: Introduction to International Commercial Arbitration, Comparative Corporate Governance, The Future of Liability Law, The Aplication of European Community Law by National Courts; ukończył aplikację adwokacką w Krakowie uzyskując w 2007 r. wpis na listę adwokatów w Krakowie; w latach 2001 - 2006 pracownik "Labe i Wspólnicy" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna w Krakowie; od 2007r. wspólnik w "Labe i Wspólnicy" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna w Krakowie; współpracuje z działem prawnym "Wiadomości Gospodarczych" wydawanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, w tym w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawami na dobrach niematerialnych; włada językiem angielskim.

Kontakt: miroslaw.wojcik@labe.wspolnicy.com

wróć ^

© 2006-2010 Labe i Wspólnicy

CmsNET ver: 2.2.3818.36103, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry